Izin yayasan marina duta mandiri dari kementerian hukum dan ham

Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011358.AH.01.04 Tahun 2015
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum  Yayasan Duta Mandiri
Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia